Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Gazlı amortisör sektöründe global bir marka olmayı hedefleyen İbisa Gas Spring; üretiminde en son makine ve bilgi sistemleri teknolojileri kullanan, müşterilerine, tedarikçilerine çalışanlarına ve çevresine değer veren, müşteri talep ve beklentilerini doğru anlayan ve cevap veren, sürekli büyüme ve gelişmeyi kendine hedef edinen bir kuruluştur. Tüm iş süreçlerinde kaliteyi ön plana çıkartır. Belirlediği bu politika sayesinde İbisa Gas Spring; ürünlerin ve hammadde tedariği ile başlayıp, üretiminden teslimatına kadar olan tüm süreçlerin takibini sağlar. 

 

Kalite politikamız 7 ana temel üzerine kurulmuştur:

  • Müşteri, tedarikçi ve çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak
  • İş süreçlerini gerçekleştirirlen çevre faktörlerini ön planda tutmak ve atıkları minimize etmek
  • Müşteri istek, beklenti ve taleplerini anlayarak belirlemek ve eksiksiz gerçekleştirmek
  • Sürekli gelişmeyi hedeflemek
  • 16949 kalite yönetim standartlarının gereklerini uygulamak ve yaşatmak
  • Yasal mevzuatlar ve ilgili şartları uygulamak
  • Ürünlerin kalitesini iyileştirmek için yeni teknolojilerden yararlanmak ve tedarikçilerimizi de iyileştirme çalışmalarına dahil etmek

 

İbisa Gas Spring müşterilerine, tedarikçilerine ve çalışanlarına yüksek standart ve süreklilik esasına dayalı hizmet politikası garanti etmektedir. Üretim süreçleri ve operasyon verimliliği gözetilerek; tüm süreçlerin, belirlenen performans kriterlerine uygun olması sağlanır. Ölçülen değerler düzenli olarak kontrol edilir. İncelemelerden elde edilen veriler ve sonuçlar, süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek için kullanılır. 

 

Ürün kalitesindeki verimliliği artırmak, sürekliliğini sağlamak ve rekabet avantajını korumak için yeni üretim teknikleri, makine güncellemeleri ve yenilikçi çözümler araştırılır. Verimlilik ve maliyet avantajı yakaladığı durumlarda uygulamaya geçilir. 

 

İbisa Gas Spring, gelişim ve öğrenmenin sürekliliği adına çalışan ve tedarikçiler için eğitimler ve seminerler düzenler. Müşteri ve tedarikçi ziyaretleri, iç ve dış denetimler ise bizim için ayrı bir önem arz eder. Sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre bilinci oluşturmayı, çevre dostu ekipmanlar tercih etmeyi, minimum atık ile üretim yaparak çevreye duyarlı bir firma olmayı taahhüt ederiz. 

 

İBİSA GAS SPRING YÖNETİMİ