Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

İbisa Gas Spring, kurulduğu günden bugüne kadar öncelikli çevre bilinci ile hareket eden bir kuruluştur. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki görevlerinin bilincinde olan İbisa, organizasyonun tüm kademelerinde çevre koruma bilincini geliştirmek konusunda kararlıdır. 

 

Bu çevre bilinci ideoloji ile İbisa Gas Spring, şunları taahhüt eder:

  • Yürüttüğü faaliyetlerde çevreye olumsuz etkilerini minimize etmek için gerekli önlemleri almak
  • Doğal kaynakları korumayı ve çevreci yaklaşımla en verimli şekilde kullanmak
  • Geri dönüştürülebilir hammadde ve girdileri tercih ederek, atıkları mümkün olduğu kadar azaltmak
  • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevre dostu ürün ve hizmet sunmak için sahip olduğu tüm imkanları kullanmak
  • Sonraki nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunabilmek adına tüm çalışanlarını, tedarikçilerini ve paydaşlarını bilinçlendirmek yönünde eğitim, seminer ve çalışmalar yapmak
  • Bulunduğu bölgedeki meslek örgütü, kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, aynı çevreyi paylaştığı kuruluşlarla iş birliğine gidilerek çevre bilincinin artırılmasında katkıda bulunmak
  • Faaliyetlerinden ve ürünlerinden kaynaklanabilecek olası çevresel etkileri sürekli kontrol altında tutmak için risk analizi yaparak çevre performansını takip etmek ve çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymak