İSG Politikamız

İSG Politikamız

İbisa Gas Spring olarak, üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak şunları taahhüt ediyoruz:

 

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, uygulamak ve uygulatmak
  • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak 
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaşam tarzı haline getirmek
  • Kuruluşumuzda yer alan her kademenin ve paydaşların, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmasına katılımını sağlamak
  • Bu doğrultularda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, proaktif bir yaklaşımla süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve performansımızı artırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza, hizmet aldığımız firmaların çalışanlarına, stajyerlere ve ziyaretçilere yönelik eğitimlerimizi geliştirmek ve sürdürmek